הסתברות וסטטיסטיקה לדו-חוגי סמסטר א' תשע"ח
תרגילי בית
אנא רעננו את הדף כדי לקבל עידכונים.

התרגילים משנת 2017/18
תרגיל שאלות פתרונות הקלטות הערות
1      
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        
11        
12        
התרגילים משנת 2016/17
תרגיל שאלות פתרונות
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

הגשת תרגילים מתבצעת באתר המודל.

לאתר הקורס